Fuels

Yksi biopolttimella lämmittämisen eduista on mahdollisuus käyttää useita eri polttoaineita. Tyypillisimpiä polttoaineita ovat hake, palaturve ja pelletti. Myös muita polttoaineita voidaan käyttää, mutta niiden soveltuvuudesta kannattaa aina etukäteen keskustella Säätötulen asiantuntijan kanssa.

Erityisesti viljan käyttämistä polttoaineena on aina syytä harkita tapauskohtaisesti, sillä sen kaikkia vaikutuksia lämmitysjärjestelmän toimivuuteen ei vielä tiedetä. Tietyissä tilanteissa viljanpoltto saattaa aiheuttaa happoja ja lyhentää laitteiden käyttöikää merkittävästi.

Polttoaineen hyvä laatu takaa tehokkaan palamisen ja helpottaa laitteiden kunnossapitoa.Woodchips is a pure heat energy source from the forest. the consuptions of chipped wood from felling waste, felled and lopped timber as heatin fuel for articular, industrial and municipal buldings is rapidly these days.

More information


Wood pellets are generally made of wood processing waste or sawdust. They are compacted and cylinder shaped, also dry and partly dusty. Hence, this type of fuel is easy to handle. Industially manufactured pellets are qualified for having even properties.

More informationThe peat biomass formation processes is very similer to that of any other plant based bomass, such as wood, but the time required for the layers to develop is longer for peat. peat mainly consists of organic vegtation remains that have undergone incomplete anaerobic decomposition in the moist conditions.

More information

© KOSILA - Powered by DN 10