Värmeföretagare

Värmeföretagsverksamhet är en företagsmodell i tillväxt. Bränsleproducenten vidareförädlar det bränsle han producerar ända till värme och kilowattitimmar. Värmeföretagarobjekten är stora och medelstora lokaler, såsom kommunala objekt, industrifastigheter och växthus.

Värmeföretagsverksamhet kan bedrivas på två olika sätt. Värmeföretagaren kan själv köpa värmeanläggningarna och sälja den värme han producerar med dem aller alternativt kan värmeföretagaren sköta anläggningar som är i en kunds ägo genom att leverera bränslet och sörja för underhållet.

Säätötulis biovärmecontainer är en utmärkt lösning för en värmeföretagare. Containern är vid anskaffningen en helhet som färdig att tas i bruk och den kan lätt flyttas då situationen så kräver. Dessutom stöder Säätötuli värmeföretagaren med teknisk rådgivning, underhållstjänster samt servicejour.

© KOSILA - Powered by DN 10