Bostads- och industrifastigheter

Ägarna till industrifastigheter och bostadsaktiebolag känner till hur stora uppvärmningskostnaderna för stora utrymmen är och många har i själva verket fattat beslut om övergå till biovärme för att uppnå besparingar i värmekostnaderna.

Ägarna till bosads- och industrifastigheter säkerställer ofta skötseln av biouppvärmningen genom att som verkstälare skaffa en värmeföretagare, som fakturerar sin kund för de fastika kilowattimmerna. Det är vanliggt att använda pellets sonm bränsle vid uppvärmning av fastigheter. Säätötulis anläggningar gör det dock möjligt att producera bioenergi inte bara med pellets utan också med fls, torv och blandbränslen.

Säätötulis tjänsteutbud kan vara fastinghetsägnarna till stor hjälp. Regelbunden service och renhållning av anläggningarna garanterar lång livslängd och säker funktion för anläggningen. Säätötulis årserviceavtal samt underhålls- och reservdelstjänst underlättar också kontinuiteten i biovärmeavkastningen under uppvärmningsperioden.

© KOSILA - Powered by DN 10