Offentlig sektor

Många kommuner är i dag villiga att företa ändringar i sina verksamheter sör att åstadkomma kostnadsbespringar. Att övergå till biovärme är ofta en av dessa effektiva kostnadsbesparingåtgärder för kommunerna.

Återbetalningstiden för de investeringar som uppstår av en övergång till bioenergi anses vara skäliga eftersom uppvärmningskostnaderna sjunker i och med övergången till bioenergi. För kommunerna är det också en fördel att pegarna stanner i den egna kommunen samt att man främjar de utsläppsmål som EU och statsmakten har ställt upp.

Säätötuli Oy är en erfaren samarbetspartner vad gäller kommunala värmecentraler. Fungerande och med yrkesskicklighet färigställda biovärmelösningar samt utbudet på underhållstjäster bildar en god grund för ett smidigt samarbete med kommunkunder.

© KOSILA - Powered by DN 10