Växthus

Växthus är stora energiförbrukare och växthusföretagare strävar gärna till kostnardsbesparingar genom att övergå till biovärme. För växthusföretagare lönar det sig faktiskt att utföra investeringen, för i en casa-kalkyl var återbetalningstiden bara några år.

Vi användingen gör bioenergin tack vare sin förmånlighet det möjligt för växthusföretagare att hålla temperaturen i växthusen på en sådan nivå att sjukdomsriskerna för de produkter som odlas minskar och produktiviteten ökar.

I växthusobjekt kan en biovärmecentral anläggs som en containerlösnin eller en permanent anläggning. Man lämnar ofta kvar den existerande värmecentralen, som många gånger baserar sig oljevärme, som reservkraft.

Värmeenergin är av primär vikt för året runt-produktionen för växthusföretagare. Med Säätötulis biobrännarsystem får företagaren till sitt förfogande ett effektivt och fungerande värmesystem samt en god underhålls- och reservdelstjänst.


© KOSILA - Powered by DN 10