Egnahemshus

Då oljan och elektriciteten blir dyrare, går många privithushpåll in för att uppnå kostnadsbespringar i sin uppvärmning genom att övergå till biovärme. I egnahemshus är pellets det mest använda bränslet på grund av sitt höga energiinnehåll, på så sätt krävs det inte stora utrymmen för lagring av bränsle.

För Värmeändringsinvesteringar i privathushåll kan man förutom hushållavdrag i framtiden också ansöka om intervesteringsstöd. Denna ändring i stödansökningspraxis så att den också omfattar hushåll ingår som en del i EU:s utsläppsmål.

© KOSILA - Powered by DN 10