Lantbruksföretagare

I dag ökar lägenhetsstorlekarna i lantbruksföretagsamhetens i utveckling stadda verksamhetsmiljö och på så sätt ökar de ytor som ska uppvärmas. Energibehovet ökar och kostnaderna stiger. För många är det naturligt att övergå till bioenergi, i synnerhet som det finns bränsle som det går att använda i den egna skogen.

En lantbruksföretagare strävar ofta till att värmesystemet ska vara lätt att använda och fungera pålitligt, för tiden går åt till att koncentrera sig på kärnverkasamheten i företagsamheten. Säätötuli är i en sådan situation en utomordentlig samarbetespartner, eftersom företaget kan erbjuda sin kunder säkert fungerande och effektiva anläggningar samt årserviceavtal för anläggningarna, reservdels-, samt installations- och underhållstjänster.

© KOSILA - Powered by DN 10