FINANSIERING OCH BIDRAG

Kom ihåg att utreda vilka stöd och bidrag eller andra finsieringmöjligheter som finns tillängliga för investering i biovärmesystem.


Nedan några längar i Finland:

Investeringsstöd http://www.mavi.fi/fi/index/maaseudunrahoitus/investointituet.html
Maskininveteringsavdrag
https://Verosuunnittelu/investoinnit

Hushållsavdrag
http://www.veronmaksajat.fi/omatveroasiat/kotitalousvahennys/

I Finland är leasingfinansiering alternativ, vänligen kontakta vår försäljning till fabrik Kauhajoki - Kontakt

Tillbaka© KOSILA - Powered by DN 10