JÄMFÖRELSE AV BRÄNSLE

Jämförelse av bränslenas energiförhållanden.


Stycketorv

Torvpellets


Flis

Björkved

Pellets

Lätt
eldnings-olja

kWh

m3

tn

m3

p-m3

tn

m3

1,00

0,27

1,63

0,81

0,27

0,13

1300

3,69

1,00

4,88

3,00

1,00

0,48

4800

0,62

0,17

1,00

0,5

0,17

0,08

800

1,23

0,33

2,00

1,00

0,33

0,16

1600

3,69

1,00

4,88

3,00

1,00

0,48

4800

7,69

2,08

12,50

6,25

2,08

1,00

10000


PRISET PÅ ENERGI

Jämförelse av bränslepriserna.
Dagsspcifika leveranspriset fås från leverantörer.


Flis
0,20 € / kWh

Pellets
0,45 € / kWh

Lätt eldsning olja
1,00 € / kWh

Elvärme
0,90 € / kWh
Tillbacka

© KOSILA - Powered by DN 10