EFFEKTBEHOVET

Genom att bestämma effektbehovet får man reda på de nödvänliga apparaternas effektklass.

Effektbehovet beräknas utifrån:

  • Antalet kubikmeter i byggnaden som uppvärmas
  • Lokalens andvändningsändamål

Observera också:

  • Mängden varmt tappvatten
  • Ventilationen
  • Byggnadens värmeisolering
  • Kanalernas värmeförlust 2 kW / 100 m


Effekträknare

Denna räknare ge riktgivande effektbehov för dina användningsändamål. För andra eventuella användningsändamål och vid bestämning av det slutliga effektbehovet lönar set sig dock att kontakta Säätötulis expert.Anvisningar för användning av effekträknare:

Skriv desimaler med punkt inte med komma, till exempel 3.25
Lägg inte till en måttenhet efter värdet.

Ange rumsyta(m2)Ange rumshöjd(m)Volymen på rummet som upvärmas (m3)Effektbehov
Egnahemshus
Verkatad / Maskinhall
Svingård


Ladugård (Uppvärmning)


Ladugård (Bruksvatten)
Broilerhall
Effektsbehov total (kW):
Begär prisuppgift
Tillbaka

© KOSILA - Powered by DN 10