MONTERING

Montering

Tarvittaessa biopoltinlaitetilaukseen voi liittää lisätilauksena laitteiston mekaanisen- ja sähköisen asennuksen. Yleisesti tätä palvelua käytetään isojen kokoluokkien laitteistoihin.


Ibruktagningsutbildning

I samband med anskaffning av biovärmesystem är det möjligt att beställa en Ibruktagningsutbildning om apparaten inte är bekant från förut. Då kan apparaten tas i bruk så snabbt som möjligt och användarna lär sig att använda biovärmesystemet på egen hand.

© KOSILA - Powered by DN 10