SERVICE

Årlig service

Biovärmesystemets drifts- och funktionssäkerhet garanteras genom förebyggande serviceåtgärde och val av rätt bränsle. Regelbunde service och kontroll av apparater hjälper för sin del att säkerställa en jämn och störningsfri drift. För att stödja den service som kunden själv gör erbjuder Säätötuli möjlighet till en årlig service som görs av en expert.


Service

Våra kompetenta servicemän gör vid behov service och reperationer av apparater för kunden.


Tekniskt stöd

Problem med uppvärmningsapparater betyder alltid att resurser förloras. Säätötulis personal har en lång erfarenhet av biovärmeapparater och deras funktion. De kan ge förebyggande och korrigerande råd såval per e-post som per telefon.

© KOSILA - Powered by DN 10