SÄÄTÖTULI OY

Säätötuli Oy utvecklar, producerar och marknadsför biobrännarsystem. Säätötuli är ett av branschens ledande företag, vars produkter och system genom åren har varit långvariga och effektiva.

Säätötuli är ett familjeföretag som grundades 1985 med huvudkontor i Södra Österbotten, i Kauhajoki, Finland. Därifrån betjänar vi våra kunder i Finland och utomlands. En tid när biovärmesystem blir allt vanligare i Finland, kommer också att öka vår export till Sverige, Baltikum och övriga Europa. Ungefär 25% av vår produktion exporteras.

Säätötulis verksamhet drivs av vilja att utveckla och utvecklas. Vi vill fokusera på stark produktveckling och det faktum att våra system och hela vår organisation motsvarar våra kunders behov på bästa möjliga sätt. Som en av de ledande aktörerna inom vår bransch vill vi aktivt vara med och utveckla biovärmebranschen genom att delta bland annant i riksomfattande utvecklingsprojekt.

.

© KOSILA - Powered by DN 10