Julkinen sektori

Monet kunnat ovat nykyään halukkaita tekemään toiminnoissaan muutoksia kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Biolämmitykseen siirtyminen on usein yksi näistä kuntien tehokkaista kustannussäästötoimista.

Bioenergiaan siirtymisestä muodostuvien investointien takaisinmaksuaika katsotaan kohtuulliseksi lämmityskustannusten bioenergiaan siirtymisen myötä laskiessa. Kunnille biolämmityksen etuina ovat myös rahojen jääminen omaan kuntaan sekä EU:n ja valtiovallan Suomelle asettamien päästötavoitteiden eteenpäin vieminen.

Säätötuli Oy on kokenut yhteistyökumppani kunnallisten lämpökeskuskohteiden parissa. Toimivat ja ammattitaidolla valmistetut biolämmitysratkaisut sekä huoltopalvelutarjonta antavat hyvän perustan sujuvalle yhteistyölle kunnallisten asiakkaiden kanssa.

© KOSILA - Powered by DN 10