Kasvihuoneet

Kasvihuoneet ovat suuria energiankuluttajia ja kasvihuoneyrittäjät hakevatkin mielellään kustannussäästöjä siirtymällä biolämmitykseen. Kasvihuoneyrittäjillä investoinnin tekeminen todella kannattaa, sillä tapauskohtaisessa laskelmassa takaisinmaksuaika oli vain muutaman vuoden.

Käytössä bioenergia mahdollistaa edullisuutensa vuoksi kasvihuoneyrittäjiä pitämään kasvihuoneiden lämpötilaan sellaisella tasolla, että kasvatettavien tuotteiden tautiriskit vähenevät ja tuottavuus kasvaa.

Kasvihuonekohteissa biolämpökeskus voidaan toteuttaa konttiratkaisuna tai kiinteänä laitoksena. Usein olemassa oleva lämpökeskus, joka monesti on öljylämmitys, jätetään varavoimaksi.

Lämpöenergia on kasvihuoneyrittäjien ympärivuotiselle tuotannolle ensiarvoisen tärkeää. Säätötulen biopoltinjärjestelmällä toteutettuna yrittäjä saa käyttöönsä tehokkaan ja toimivan lämmitysjärjestelmän sekä hyvän huolto- ja varaosapalvelun.


© KOSILA - Powered by DN 10