SÄÄTÖTULI OY:N LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTA ON SIIRTYNYT 1.9.2017 ALKAEN ARITERM OY:LLE
www.ariterm.fi

SÄÄTÖTULI OY'S HEATING PLANT BUSINESS WAS PURCHASED BY ARITERM OY ON 1 SEPTEMBER 2017
www.ariterm.com

SÄÄTÖTULI OY VÄRVEMCENTRAL VERKSAMHET ÄR FLYTTAT TILL ARITERM OY FR.O.M 1.9.2017
www.ariterm.com